1,114,338 Unikalnych wizyt
Nawigacja
Strona Główna
Karty historii
M. Propagacja
Artykuły
Download
Linki
Filmy, zdjęcia
Kategorie Newsów
Galeria
Szukaj
Foto Bachorze
Ostatnie artykuły
ABC krótkofalowca
Walne zebranie spraw...
Przemiennik słupski ...
Przemiennik bytowski...
Funkcjonowanie SR2WXG
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
SIeć EMCOM w ot22 - ...
Złom elektroniczny
Warikap BB104G
Witam...
Najciekawsze tematy
Warikap BB104G [2]
SIeć EMCOM w ot22... [1]
Złom elektroniczny [0]
Witam... [0]
Komunikat PZK

1. Uzasadnienie wniosku prezydium ZG PZK z 13 maja 2017 o zmianę wysokości składek członkowskich w PZK

Od roku 2018 na podstawie uchwały Zarządu Głównego PZK z 13.05.17 r. wzrosły składki członkowskie w Polskim Związku Krótkofalowców. Poniżej podaję uzasadnienie do wniosku przedstawione członkom ZG PZK przed posiedzeniem. Członkowie Zarządu Głównego powinni przestawić wszelkie materiały związane z posiedzeniem członkom oddziałów, które reprezentują. Niestety jak wynika z zapytań kierowanych do sekretariatu ZG PZK większość z Nich tego nie uczyniła.

Cały wniosek jest opublikowany na portalu PZK w komunikacie „Składki członkowskie na rok 2018”. Poniżej wymienione w tytule uzasadnienie.

„Składki członkowskie pozostają na niezmienionym poziomie od roku 2012. Jednocześnie w tym czasie wzrosły koszty obsługi organizacyjnej Związku, szczególnie w zakresie opłat pocztowych (Biuro QSL, Sekretariat, wysyłki nagród i dyplomów – szczególnie zagraniczne), kosztów transportu (bilety kolejowe i ceny paliwa – podróże służbowe oraz na zawody zagraniczne), kursu złotego do franka szwajcarskiego (składka IARU).

Mimo oszczędności i restrukturyzacji wydatków poczynionych w 2016 roku, brakuje środków na działalność statutową: sportową, promocyjną i szkoleniową. Z konieczności zrezygnowano całkowicie z dofinansowywania lokalnych inicjatyw, ograniczając się tylko do dużych imprez o zasięgu ogólnopolskim lub międzyregionalnym. Zapewniane są jedynie środki na podstawową działalność organizacyjną oraz pokrycie kosztów administracyjnych Związku.

Niezbędne i konieczne jest zatem podniesienie wysokości składek członkowskich choćby w takim zakresie, jak proponowany oraz wprowadzenie mechanizmu ich rokrocznej waloryzacji. Umożliwi to przywrócenie możliwości finansowania statutowej działalności Związku, w tym działalności promocyjnej, sportowej i szkoleniowej”

/ -/ Prezydium ZG PZK

2. Statut PZK- PROJEKT-nr-2 z 18.12.2017

W dziale Download zamieszczono projekt Statutu PZK w wersji tzw. "minimalnej". Jest to wersja Nr 2, dostosowawcza do wymogów ustawy Prawo o stowarzyszeniach zakładająca dotychczasową mieszaną strukturę stowarzyszenia z oddziałami terenowymi bez osobowości prawnej i z osobowością prawną.

Poniżej informacja Komisji Statutowej PZK.
----------------------------------------------------------------

Zgodnie z wytycznymi Prezydium ZG PZK, publikujemy drugą wersję propozycji tekstu Statutu PZK, opracowaną przez Komisję Statutową. Jest to tzw. wersja minimalna, zawierająca zmiany konieczne dla dostosowania obecnego statutu do wymogów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. nr 1923 poz. 210 z późn. zm.)

Wprowadzone modyfikacje zaznaczone są w tekście kolorem czerwonym oraz opisane w towarzyszącym dokumencie z uwagami.

W tej wersji projektu Statutu, oprócz koniecznych zmian, wymaganych przez PoS, nie porządkowano numeracji paragrafów, dokonano kilku poprawek wyłącznie redakcyjnych (stylistycznych, składni i gramatycznych oraz stricte formalnych: interpunkcji, błędów maszynowych, literówek).

Wprowadzono jedną dodatkową zmianę merytoryczną: zniesienie okresu tzw. karencji opłacania składek członkowskich.

Komisja Statutowa w okresie minionych dwóch miesięcy odbyła 10 posiedzeń (dwu- trzygodzinnych, w trybie wideokonferencji). Od kolejnego posiedzenia - zaraz po świętach! - komisja będzie kontynuowała prace nad wersją statutu, uwzględniającą zmiany idące dalej, niż tylko dostosowanie do obowiązującego Prawa o stowarzyszeniach.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag i wniosków do Komisji Statutowej - najlepiej poprzez swoich Delegatów, którzy mają bieżący kontakt z Komisją Statutową na liście pocztowej ks-delegaci-prezydium-gkr, lub bezpośrednio na adres poczty elektronicznej komisja-statutowa(o)pzk.org.pl

Gorąco zachęcamy również do dyskusji programowej na Forum PZK w odpowiednim dziale.

Komisja Statutowa PZK

[publikacja: 18.12.2017]

3. 100 lat Niepodległej RP

Zbliża się rocznica 100.- lecia Niepodległości Polski. Polski Związek Krótkofalowców wraz ze stacjami skupionymi w LOK i ZHP włączą się w obchody tej doniosłej rocznicy. Akcja dyplomowa "100.-lecie Niepodległości Polski - dyplom PZK" odbędzie się w październiku i listopadzie 2018 r.  Jednakże niektóre stacje będą aktywne już od stycznia 2018 r., natomiast punkty do dyplomu będą zaliczane tylko za łączności w tych dwóch miesiącach. Od września 2017 r. trwa uzgadnianie szczegółów. Stacje będą miały w znaku liczbę 100.
Szczegółowy regulamin będzie ogłoszony w terminie późniejszym tj. ok 3. miesięcy przed rozpoczęciem akcji.

73! Hubert SP9MDY - koordynator obchodów 100-lecia Niepodległości Polski powołany przez prezydium ZG PZK -
sp9mdy@interia.pl

4. Stacja okolicznościowa z muzeum Josepha Conrada w Berdyczowie

W ramach obchodów 585.- lecia obchodów założenia Berdyczowa i XVI. Dni Kultury Polskiej w Berdyczowie, na terenie kompleksu klasztorno-koscielnego Karmelitów Bosych (przy sanktuarium MB Berdyczowskiej) zostało uroczyście otwarte Muzeum Josepha Konrada –Korzeniowskiego, angielskiego pisarza pochodzenia polskiego. Więcej informacji na stronie: http://museum.ho.ua/pl/%D0%BE-muzeum/

Z tego muzeum stacja UT4XWN /P w miniony wtorek 18.12.br operatorem na 20m był Marek SP8GWO

73! Andrzej SP8LBK

5. Skrócony spis treści Świata Radio 1/2018

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody, Kalendarz zawodów krajowych 2018

TEST: Tytera MD-380

PREZENTACJA: TDX-480 FTA TERRA

ŁĄCZNOŚĆ: Minimum QRP, Odbiór HAM TV z pokładu ISS

ŚWIAT KF/UKF: Spotkania WOT i DOT, Wykłady Techniczne 2017– cz.2. WYWIAD: Byłem piratem radiowym

HOBBY: Własne konstrukcje elektroniczne, Mieszacz SL6440 GEC-Plessey

DIGEST: Radiowy sprzęt demobilowy

FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy

RYNEK I GIEŁDA

Spis rocznika ŚR 2017

6. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 1/2018

Zjazd Delegatów PZK (3Z6AEF)

Budżet PZK i składki członkowskie

Zamierzenia na rok 2018

Białe Mewy w SP7KZK

Kolejny sukces SQ6JAN

EmCom PZK na Konferencji MON

Szkolenie łącznościowców w Gościnie

7. RADIOWY BIULETYN INFORMACYJNY

Tym, którzy wolą słuchać, niż czytać, przypominam, że przez cały czas, blisko od 60 lat /pierwsza emisja 2.02.1958 r./ Radiowy Biuletyn Informacyjny jest nadawany w niedzielę o godz. 10.30 lokalnego czasu na częstotliwości 3700 kHz lub 7090 kHz +/- QRM. Od pewnego czasu powtórka komunikatu RBI ma miejsce, próbnie i nieregularnie, w niedzielę, o godzinie 14.00 L na częstotliwości 3700 kHz +/- QRM i o godzinie 15.00 czasu lokalnego na częstotliwości 3750 kHz +/- QRM. Również, ostatnio, wprowadzono próbne i nieregularne emisje RBI w każdą sobotę o godzinie 14.00 L na QRG 3700 kHz i o godzinie 15.00 L na częstotliwości 3750 kHz. Wszystkie emisje są prowadzona, z małą mocą 100-150 W, ze stacji SP5PRW w Grodzisku Mazowieckim. Biuletyn zawiera więcej informacji niż niniejszy komunikat PZK, a niektóre z sygnalizowanych informacji są czytane w całości. Jest to zasługa nie tylko Jurka SP5BLD, Redaktora Naczelnego Radiowego Biuletynu Informacyjnego, ale również  Koleżanek i Kolegów z Klubu SP1KIZ z Postomina. A zwłaszcza Koleżanki Doroty Sieradzkiej, która czyta większość informacji. Przypominam, że Radiowego Biuletynu Informacyjnego można słuchać, przez cały czas, na Portalu RBI: www.rbi.ampr.org
Polecam wszystkim zainteresowanym.

SP5BLD Redaktor Naczelny RBI


SP6SYV s.k.

Z przykrością zawiadamiam iż w dniu 18.12.2017 odszedł do krainy wiecznych DX-ów kolega - SP6SYV RYSZARD SZKUDLAREK członek klubu SP6KYU.

Znany konstruktor skrzynek antenowych i innych urządzeń krótkofalarskich, Znany paralotniarz i modelarz.

Więcej informacji w najbliższych dniach na stronie klubu sp6kyu.ziembice.pl.

Informacje za pośrednictwem 3Z6AET - ROBERTA  przekazuje SQ6DGR - RYSZARD.

Cześć jego pamięci.

73 !  3Z6AET - Robert Głowacki. Koordynator DASR

Za dostarczone materiały Redakcja Komunikatów dziękuje: Andrzejowi SP8LBK, Andrzejowi SP5AHT, Robertowi 3Z6AET, Hubertowi SP9MDY, Komisji Statutowej PZK,

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sq7an@pzk.org.pl . W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.

Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji w „Tygodniku Krótkofalowca” zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.

Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcje: „Tygodnika Krótkofalowca” oraz „Krótkofalowca Polskiego”

Redakcja: Piotr SP2JMR, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK.

Komentarze
#1 | sp1dkt dnia grudzień 22 2017 20:45:30
No cóż, wypada tylko pogratulować ZG PZK za wysoki wkład pracy mający za zadanie doprowadzić związek do stanu likwidacji !!! Ze swojej strony proponuję aby cały ZG PZK dla dobra tej organizacji podał się do dymisji oraz rozpisanie wcześniejszych wyborów w celu wyłonienia nowego, dbającego o PZK i wszystkich członków Zarządu. Dzięki za ,,taki prezent" Świąteczny. Pozdrawiam Marek SP1DKT
#2 | sq2nia dnia grudzień 23 2017 14:30:57
Marku sp1dkt, więcej optymizmu. Nie bądź nastawiony tylko na negowanie. Kiedyś zganiłeś zarząd za to, że nie organizuje imprez w Koszalinie. Zarząd nie organizuje, zarząd wspiera. Jak zauważyłeś zapewne, inni potrafią. Kolejna krytyka dotyczyła tegorocznego spotkania OT-22. Pewnie niepotrzebna, bo spotkanie było udane, tak ocenili jego uczestnicy. Teraz krytykujesz ZG.PZK. Myśl bardziej pozytywnie. Działaj, nie krytykuj.
#3 | sp1dkt dnia grudzień 29 2017 10:21:57
Szanowny Jurku sq2nia. Nie mam zamiaru polemizować na temat działalności ZG PZK dlatego też odsyłam Ciebie do lektury KP za rok 2017 oraz wypocin tam zawartych przez Prezesa i pozostałych członków kierownictwa związku. Dodatkowo zapoznaj się z najnowszym artykułem sq4thr zawartym w Świecie Radio 1/2018 będącego odzwierciedleniem mojego komentarza. Mój zaś komentarz jest działaniem ukazującym całą prawdę o nieudolności ZG PZK więc nie zarzucaj mi, że nic nie robię. Szkoda tylko że na spotkaniu oddziałowym w Darłowie nie pozwoliłeś mi na przedstawienie do końca moich argumentów. Szansa na wypracowanie naszego wspólnego stanowiska tym samym została zaprzepaszczona. Marek sp1dkt
#4 | sq2nia dnia grudzień 30 2017 00:17:07
Marku. Zgadzam się z Tobą w jednej kwestii. Polemika tu, jest pozbawiona sensu. Na zebraniu podjąłeś temat, dużo zarzutów pod adresem ZG PZK, lecz brakowało dowodów. Poza tym zauważyłeś pewnie, że mało kto interesował się przedstawionymi przez Ciebie argumentami. Przeciąganie dyskusji z której nic nie wynika byłoby bezsensownym. Wnioskiem jednego członka oddziału, nie można żądać odwołania ZG. Stawianie zaś zarzutów bez udokumentowania ich, może tworzyć konflikt z prawem. Nie czytałem artykułu koleżanki sq4thr. Domyślam się, że jest to własna opinia, do której każdy ma prawo, lecz niekoniecznie jest wolą większości członków PZK. Oczywiście masz prawo, jako członek PZK mieć uwagi i żądać ich wyjaśnienia. Zbierz je, uzasadnij i przekaż pisemnie naszemu przedstawicielowi, którym jest Zdzisław SP1II. Jeśli będą to odpowiednie argumenty, udokumentowane dowody złej gospodarności ZG PZK, kolega Zdzisław przedstawi je właściwym osobom.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnio widzianiLoading...


Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 55
Najnowszy użytkownik: SP1GPI