Historia powstania i działalności Radioklubu LOK „Apogeum” - SP1KIZ w Postominie k/Ustki.
Dodane przez sq2nia dnia Styczeń 25 2020 12:27:57

Historia powstania i działalności Radioklubu LOK „Apogeum” - SP1KIZ w Postominie k/Ustki.

Informację opracował i przesłał do publikacji na stronie OT22 Zdzisław SP1IITreść rozszerzona
Historia powstania i działalności Radioklubu LOK „Apogeum” - SP1KIZ w Postominie k/Ustki
Radioklub Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Sławnie przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Postominie rozpoczął formalną działalność 12 stycznia 1970 roku, to jest z dniem rejestracji w ZOW PZK w Koszalinie. Zezwolenie na pracę radiostacji klubowej otrzymano 20 kwietnia 1970 roku o znaku SP1KIZ. Przychylność Dyrekcji szkoły i Zarządu Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Słupsku umożliwiła szybki rozwój krótkofalarstwa postomińskiego. Także było duże zaangażowanie w naszą działalność kierownika biura ZP LOK w Sławnie kapitana Henryka Kaczmarka i pracowników ZW LOK w Koszalinie, którzy załatwili w wojsku sprzęt radiowy 10RT, RBM1, odbiornik USP i radiostację RSBF3 uruchamianą 10 akumulatorami poprzez przetwornice. Jakość parametrów nadajnika uniemożliwiała szybką i łatwą realizację łączności w pasmach amatorskich.
Warsztaty szkoleniowe szkoły umożliwiały realizację konstrukcji radiowych i krótkofalarskich dla potrzeb łącznościowców. Przez wiele lat uczniowie szkoły brali udział w zawodach „łowy na lisa” w konkursach krajowych i zagranicznych na sprzęcie wykonywanym w naszym klubie na bazie konstrukcji Waldka SP1GHW. W zawodach w Neubrandenburgu (NRD) nasi zawodnicy zawsze zajmowali czołowe miejsca pomimo, że reprezentacja GST używała odbiorników fabrycznych wykonanych przez firmę RFT.
Przy szkole powstała 59 Starszoharcerska Drużyna Łączności ZHP, która korzystała ze sprzętu i umiejętności instruktorów radioklubu, którą prowadził harcmistrz Zdzisław Sieradzki SP1II. Dyrekcja ZDZ sfinansowała zakup sprzętu biwakowego i organizację obozów szkoleniowo – wypoczynkowych. Najczęściej obozy były organizowane na Górze Barzowickiej koło Darłowa, gdzie były tu doskonałe warunki propagacji radiowej, szczególnie na UKF (74 m nad poziomem morza) przy odległości 3 km od brzegu Bałtyku, co zapewniało doskonałe łączności. Corocznie były organizowane obozy w Koczale koło Miastka. Kolejne obozy były zlokalizowane na przecięciu dużych kwadratów QTH Lokatora UKF w Wydmach koło Giżycka i w Horodle koło Zamościa. Stacja klubowa SP1KIZ jako jedna z pierwszych podjęła pracę na pasmach nową wówczas emisją SSB. Nadajnik wykonany został przez Marka SP1DKT i udoskonalony przez Zdzisława SP1II. Natomiast odbiornik wielopasmowy o symbolu R671 został wykonany przez Janusza SP1BMM. Urządzenia te zapewniały stacji klubowej duże zasięgi oraz coraz ciekawsze stacje. Powstanie w 1975 roku województwa słupskiego
przyczyniło się do żywiołowego wzrostu krótkofalarstwa pomorskiego. Utworzono nowe struktury wojewódzkie LOK. Dyrektorem Biura Wojewódzkiego LOK w Słupsku został podpułkownik Zdzisław Lewandowski, a major Edmund Świeboda został zastępcą do spraw politechnicznych i szkolenia. Obaj wcześniej kierowali ZW LOK w Koszalinie. Niezwłocznie przystąpiono do tworzenia nowych struktur szkoleniowych. Przy radioklubie w Postominie powstał Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Sportów Łączności ZW LOK w Słupsku, którym podjął się kierować Zdzisław SP1II. W Postominie zaczęto organizować wojewódzkie zawody radiopelengacji amatorskiej, wieloboju łączności i radiotelegrafistów. W 1975 roku zostało sfinalizowane wykonawstwo urządzeń do radiokomunikacji amatorskiej „Jowisz”, które Zakłady Usług Elektronicznych GS „SCh” w Postominie wykonał w ilości ponad 100 egzemplarzy dla czołowych klubów łączności z ówczesnych województw. Także tutaj przeprowadzono na sprzęcie własnej konstrukcji nasłuchy z przebiegu wyprawy „Sojuz-Apollo”, które były odtworzone w studiu telewizyjnym jako jedyne. Przez szereg lat Klub Łączności LOK „Apogeum” w Postominie zdobywał czołowe lokaty w zawodach krajowych i międzynarodowych. W zawodach stacji klubowych SPK stacja klubowa SP1KIZ kilka lat z rzędu lokowała się w czołówce wojewódzkiej i krajowej. Operatorzy i sympatycy klubu wielokrotnie objechali latarnie morskie polskiego wybrzeża, umożliwiając krótkofalowcom spełnienie warunków do dyplomów. Organizowanie wypraw latarnianych jest domeną Darka SQ1OD, z pomocą Piotrka SP1GZF i Jarka SP1C (ex SP1MHZ).
Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku przerwało dobrą hossę polskiego krótkofalarstwa, w tym także postomińskiego. Sprzęt nadawczy należało zdeponować w Wojewódzkim Urzędzie Poczty w Słupsku a licencje przesłać do OI PIR w Koszalinie. Zaczęły się przeszukiwania i prześladowania utrudniające ponowne odzyskanie licencji indywidualnych i klubowych, a Okręgowy Inspektorat PIR w Koszalinie był szczególnie aktywny w tej weryfikacji zainteresowanych. Kolejnym etapem ograniczenia działalności krótkofalarskiej naszego radioklubu była likwidacja stoczni imienia Lenina w Gdańsku i stoczni imienia Warskiego w Szczecinie, dla których warsztaty przy naszej szkole wykonywały urządzenia sterujące. Produkcję zezłomowano, a warsztaty i szkoła zostały w Postominie zlikwidowane. Klub pozostał bez sponsora i lokalu. Władze samorządowe gminy nie były zainteresowane pomocą dla działalności krótkofalarskiej. Dopiero w latach 1998-2002 nastąpiła zmiana, gdy przewodniczącym Rady Gminy w Postominie został Zdzisław SP1II. Nastał przychylny klimat do odnowienia krótkofalarstwa.
Wystąpiono o dodatkowe pozwolenie dla klubu o znaku SP1KBK, po sztandarowej stacji ZW LOK w Koszalinie, który został zlikwidowany. Członkowie klubu w czynie społecznym wyremontowali pomieszczenia po zlikwidowanej centrali telefonicznej i klub znalazł warunki do ponownego rozwoju i szkoleń. Szczególnie dużo pracy i czasu poświęcili temu bracia Krychowie - Gabriel SQ1FTE i Sylwek SQ1FTC, którzy szkolenie i uprawnienia operatorskie zdobyli w Piekarach Śląskich, na zajęciach prowadzonych przez Gintera SP9ZW w radioklubie SP9KRT. W latach 90-tych w Postominie (JO84il) został uruchomiony przemiennik UKF w paśmie dwumetrowym o znaku SR1P, którym opiekuje się Zdzisław SP1II, a jego modernizację wykonał SQ2MMM. Na przełomie 2011 i 2012 roku zaczął być redagowany radiowy komunikat oddziałowy OT22, nadawany w każdy czwartek na przemiennikach Postomina, Słupska, Bytowa, Koszalina i Kołobrzegu. Na przemienniku postomińskim uruchomiony został przez Jurka SQ2NIA echo-link, który umożliwia prowadzenie łączności z każdym zakątkiem świata.
Kolejna reforma administracyjna kraju okazała się uciążliwa dla postomińskiego krótkofalarstwa. Powiat Sławno w tym gmina Postomino zostały przyłączone do województwa zachodniopomorskiego, które nie było zainteresowane naszą działalnością. Baza sprzętowa szczecińskich klubów LOK była skąpa i przestarzała. W celu utrzymania wysokich notowań we współzawodnictwie krajowym z Postomina zostały wypożyczone dla tych klubów urządzenia „Jowisz”, z których nie wszystkie do nas wróciły. Współpracy z ZW LOK w Szczecinie nie udało się utrzymać, gdyż po prywatyzacji części majątku LOK dla łącznościowców nie było już miejsca. Od 2005 roku Szczecin zlikwidował w ramach rzekomych oszczędności Zarząd Powiatowy LOK w Sławnie, co osierociło działalność łącznościowców postomińskich, ograniczając się jedynie do byłego Województwa Szczecińskiego. Wobec braku wstawiennictwa i pomocy władz LOK-owskich włodarze gminnego samorządu usunęli nas z uratowanego przez lokalnych lokowców budynku, z wątpliwym uzasadnieniem powodu.
Tak więc Klub Łączności LOK „Apogeum” w Postominie na 50-lecie swojej działalności politechnicznej i sportowej został zmuszony do ograniczenia właściwej funkcji i działalności, ograniczając się do pomocy w uruchamianiu się na pasmach krótkofalowcom indywidualnym w najbliższym otoczeniu.
Informację opracował Zdzisław SP1II